نمایش قسمتی از متن در زمان لود از دیتابیس و نمایش در gridview یا...

برای نمایش قسمتی از یک متن توی یک gridview یا ... نیاز به یه تابع دارین که متن رو کوتاه کنه.

این تابع رو در قسمت کد صفحتون (cs.) بنویسید:

public string SubString(object Text,  object Length)
{
    string StringText = Text.ToString();
    int StringLenght = int.Parse(Length.ToString());
    if (StringText.Length > StringLenght )
    {
        return StringText.Substring(0, StringLenght ) + "... ";
    }
    else
    {
        return StringText ;
    }
}

بعد Lableی که میخواین متن رو نشون بده اینطوری مقدار بدین:

 <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# SubString(Eval("Message"),100) %>'></asp:Label>

/ 0 نظر / 53 بازدید