عوض کردن دو طرف مساوی در viual studio 2010

خوب اگه تعداد این تساوی ها کم باشه میتونید به صورت دستی این کار رو انجام بدید. ولی اگه تداد زیاد باشه چی؟ چشم آدم در میاد بخواد این کار رو بکنه :(

 

اما... میتونید با یه ترفند ساده این همه کار رو کاهش بدید! در پنجره Replace ویژال استادیو میتونید از Regular Expression استفاده کنید. (توضیحی در مورد اینکه چی هست نمیدم. میرم سر اصل مطلب.)

 

مراحل زیر رو دنبال کنید:

- اول کل متنی که میخواید دوطرف تساوی در اون عوض بشند رو انتخاب کنید.

- بعد پنجره Replace رو باز کنید.(زدن ctrl و h با هم)

- در کادر اول این عبارت رو بنویسید:

{[^=:b]+}:b*=:b*{[^;]+}

- در کادر دوم این عبارت رو بنویسید:

\2 = \1

- دقت کنید در قسمت look in حتما گزینه Selection انتخاب شده باشد

- در قسمت Find option تیک گزینه Use رو زده و Regular expressions رو انتخاب کنید.

در نهایت دکمه Replace All رو بزنید و نتیجه رو ببینید

 

عوض کردن دو طرف تساوی در vs 2010

 

در VS 2008 هم فکر میکنیم به همین روشه. ولی در VS 2012 تفاوت داره. باید در کادر اول این رو بنویسید

([^= ]*) = ([^= ]*);

و در کادر دوم این:

$2 = $1;

/ 0 نظر / 58 بازدید