تغییر رنگ سطر گریدویو با شرط خاص(با مقدار یک فیلد)

مثال اینه:

چطوری با توجه به مقدار یه فیلد از گریدویو، رنگ پس زمینه سطر مورد نظر از گریدویو رو به یه رنگ خاص در بیاریم؟

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
        bool isnew = (bool)DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "IsNew");
        if ( isnew )    {
                e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("#FFF0CD");
               e.Row.Style.Add("background-image", "none");
           }
    }
}

اول رنگ رو عوض میکنه بعد مقدار background-image رو none میکنه. که none کردن background-image فقط در صورتی لازمه که توی style سطر از عکس استفاده شده باشه

موفق باشید

/ 0 نظر / 639 بازدید